Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Tîrgu Mureș | Facultatea de Economie și Drept |.Mail
RO | EN .
 
Căutare în site:
 

 

  INFORMAȚII :
......Acte de constituire
......Parteneri
..... Linkuri utile
 
 

Facultatea de Economie și Drept

Centrul de Cercetare pentru Drept și Științe Umaniste

 

 | Prima Pagina | Consiliu științific | Membrii | Program | Conferințe | Activități studențești | Arhivă |   
 

DATELE VOLUMULUI DE CONFERINȚĂ :

 

   NUMELE CONFERINȚEI : „EXECUTORUL JUDECĂTORESC NTRE ROL ACTIV ȘI ORGAN DE JURISDICȚIE”  
   EDITURA : UNIVERSUL JURIDIC  
   ANUL : 2011  
   ISBN : 978-973-127-593-2  
   COORDONATORI :  

prof. univ. dr. Ioan SABĂU - POP

asist. univ. dr. Eugen HURUBĂ

 

 
 

CUPRINS :

EXAMEN SUMAR ASUPRA ROLULUI ACTIV AL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC N CONDIȚIILE NOILOR REGLEMENTĂRI PROCESUALE

Ioan LEȘ

*

UNELE ASPECTE GENERALE PRIVIND OBLIGAŢIA LEGALĂ DE NTREŢINERE N REGLEMENTAREA LEGII NR. 287/2009 PRIVIND CODUL CIVIL

Teodor BODOAȘCĂ, Natalia SAHAROV, Teodora DRĂGHICI

*

EXECUTAREA HOTĂRRILOR JUDECĂTOREŞTI REFERITOARE LA MINORI

Florea MĂGUREANU, George MĂGUREANU

*

UNELE ASPECTE LEGALE PRIVIND PROBLEMATICA NTOARCERII EXECUTĂRII N CAUZELE CIVILE CE ŢIN DE REINTEGRAREA N FUNCŢIE A SALARIATULUI

Eduard BOIȘTEANU, Sergiu BOCA

*

OBLIGATIVITATEA RESPECTĂRII PRINCIPIULUI ROLULUI ACTIV ŞI AL EXECUTĂRII OPERATIVE A DOCUMENTELOR EXECUTORII DE CĂTRE EXECUTORUL JUDECĂTORESC, DIN PERSPECTIVA DEONTOLOGIEI PROFESIONALE

Valeriu CAPCELEA, Iulian CAPCELEA

*

FACILITĂŢI ACORDATE INSTITUŢIILOR PUBLICE PRIN RECENTELE MODIFICĂRI LEGISLATIVE N MATERIA EXECUTĂRII OBLIGAŢIILOR DE PLATĂ ALE ACESTORA, STABILITE PRIN TITLURI EXECUTORII

Emilia Lucia CATANĂ

*

PRINCIPIUL CELERITĂŢII N FAZA EXECUTĂRII SILITE N LUMINA NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ

Verginel LOZNEANU, Cristian POPA

*

REGULI PRIVIND EFECTUAREA DE CĂTRE EXECUTORUL JUDECĂTORESC A ACTELOR DE EXECUTARE SILITĂ, POTRIVIT NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ

Evelina OPRINA

*

OPINII ASUPRA REGLEMENTĂRII LEGALE A ACTIVITĂŢII EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI N REPUBLICA MOLDOVA

Veaceslav PNZARI, Eduard DEMCIUC

*

CONTESTAŢIE LA EXECUTARE. COMPETENŢA MATERIALĂ A EXECUTORULUI N EXECUTAREA DISPOZIŢIILOR UNEI HOTĂRRI JUDECĂTOREŞTI

Lacrima Rodica BOILĂ

*

COMPETENŢA EXECUTORILOR JUDECĂTOREŞTI

Emilia COTOI

*

CONTROVERSE ASUPRA EXECUTĂRII SILITE PRIN POPRIRE A INSTITUŢIILOR PUBLICE

Nicolae PLOEȘTEANU, Adrian BOANTĂ

*

ANALIZA REGLEMENTĂRILOR N DOMENIUL EXECUTĂRII SANCŢIUNILOR CONTRAVENŢIONALE N REPUBLICA MOLDOVA

Vladimir RUSU

*

INCONSECVENȚE LEGISLATIVE ȘI JURISPRUDENȚIALE ROMNEȘTI N MATERIA EXECUTĂRII SILITE

Daniela Cristina VALEA

 

CONTRIBUȚII LA STUDIUL NATURII JURIDICE A PROCEDURILOR EXECUȚIONALE CIVILE ȘI A INSTITUȚIEI EXECUTORULUI JUDECĂTORESC

Eugen HURUBĂ

*

INIŢIEREA PROCEDURILOR DE EXECUTARE SILITĂ N REGLEMENTAREA NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ

Ioan LAZĂR

*

ANALIZA REGIMULUI JURIDIC AL INCOMPATIBILITĂȚILOR N CAZUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC

Adrian Constantin MANEA

*

ROLUL ACTIV AL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC N LUMINA NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ

Laura MANEA

*

EXECUTAREA SILITĂ A STATULUI ŞI A UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE

Ana MOCANU-SUCIU

 

INSTANŢA DE EXECUTARE N MATERIA SOLUŢIONĂRII LITIGIILOR DERIVATE DIN EXECUTAREA HOTĂRRILOR JUDECĂTOREŞTI PRONUNŢATE N CONDIŢIILE LEGII NR.554/2004 A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV ŞI NATURA JURIDICĂ A ACTELOR DE EXECUTARE A HOTĂRRILOR JUDECĂTOREŞTI DEFINITIVE ŞI IREVOCABILE PRONUNŢATE DE CĂTRE INSTANŢELE DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV N CONDIŢIILE LEGII NR. 554/2004

Oliviu PUIE

*

CONDIȚIILE ANGAJĂRII RĂSPUNDERII PENALE A EXECUTORULUI JUDECĂTORESC. PARTICULARITĂȚI.

Stelian Emil DINCĂ

*

EXECUTAREA SILITĂ NTRE MICA REFORMĂ ȘI MAREA REFORMĂ PREVĂZUTĂ DE NOUL COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ

Cornel Toma TEREACĂ

*

NCHEIERILE EMISE DE EXECUTORUL JUDECĂTORESC N CONTEXTUL NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ

Ioan GRBULEŢ

*

ROLUL ACTIV AL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC – PRINCIPIU FUNDAMENTAL AL EXECUTĂRII SILITE

Anca Emilia RUS

  

Livezeni, nr. 69, 540566 - Tirgu Mures | contact@ccdsu.ro | +40265 219034
© 2010 - 2015 C.C.D.S.U. Toate drepturile sunt rezervate.