Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș | Facultatea de Economie și Drept |.Mail
RO | EN .
 
Căutare în site:
 

 

  INFORMAȚII :
......Acte de constituire
......Parteneri
..... Linkuri utile
 
 

Facultatea de Economie și Drept

Centrul de Cercetare pentru Drept și Științe Umaniste

 

 | Prima Pagina | Consiliu științific | Membrii | Program | Conferințe | Activități studențești | Arhivă |   
 

DATELE VOLUMULUI DE CONFERINȚĂ :

 

   NUMELE CONFERINȚEI : „PROCESUL CIVIL ȘI EXECUTAREA SILITĂ, TEORIE ȘI PRACTICĂ”  
   EDITURA : UNIVERSUL JURIDIC  
   ANUL : 2015  
   ISBN :  978-606-673-682-4  
   COORDONATOR :  

conf univ. dr. Eugen HURUBĂ

 

 
 

CUPRINS

 

CONTRIBUȚII LA STUDIUL REGLEMENTĂRILOR INTERNE REFERITOARE LA PRESTAȚIA COMPENSATORIE N CAZ DE DIVORȚ

Teodor BODOAȘCĂ, Anett CSAKANY

* 

ASPECTE PRIVIND JURISDICȚIA MUNCII ȘI PUNEREA N EXECUTARE A HOTĂRRILOR JUDECĂTOREȘTI N DREPTUL MUNCII

Romulus GIDRO

*

CONSIDERAȚII ASUPRA RĂSPUNDERII STATULUI N REALIZAREA EXECUTĂRII SILITE

Ioan LEȘ

*

REFLECȚII PARȚIAL CRITICE CU PRIVIRE LA FOLOSIREA SINTAGMELOR EROARE MATERIALĂ ȘI GREȘEALĂ MATERIALĂ N LEGISLAȚIA PROCESUAL CIVILĂ

Verginel LOZNEANU, Barbu VLAD

*

NOI ABORDĂRI TEORETICE N MATERIA TITLURILOR EXECUTORII. PRIVIRE SPECIALĂ ASUPRA TITLURILOR EXECUTORII EUROPENE

Florea MĂGUREANU, Beatrice BERNA

 *

ROLUL ACTIV AL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC NTRE TEORIE ŞI PRACTICĂ

Evelina OPRINA

 *

EXECUTAREA SILITĂ A PACTELOR NTRE ASOCIAȚI N DREPTUL ROMN

Daniel-Mihai ȘANDRU

 *

NTOARCEREA EXECUTĂRII

Elena BELEI, Victoria SRBU

 *

INSTITUȚIA ABUZULUI DE DREPT DIN PERSPECTIVA ACTUALEI REGLEMENTĂRI A CODULUI CIVIL ROMN

Lacrima Rodica BOILĂ

 *

LOCUL ȘI ROLUL CULTURII MORALE N ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A EXECUTORULUI JUDECĂTORESC

Valeriu CAPCELEA

 *

PARTICULARITĂŢILE TRANZACŢIEI DE MPĂCARE ŞI CONCILIEREA PĂRŢILOR N PROCEDURA DE EXECUTARE A REPUBLICII MOLDOVA

Igor COBAN, Iurie DELEU

* 

NCHEIERILE EMISE DE EXECUTORUL JUDECĂTORESC

Eugen HURUBĂ

 *

MEDIEREA N DOMENIUL ASIGURĂRILOR ŞI N DOMENIUL BANCAR

George MĂGUREANU

 *

UNELE ASPECTE DE DREPT PROCESUAL PRIVIND DESFIINȚAREA CĂSĂTORIEI

Veaceslav PNZARI

 *

CTEVA OBSERVAȚII PRIVIND TITLURILE EXECUTORII, ALTELE DECT HOTĂRRILE JUDECĂTOREȘTI

Emőd VERESS

 *

DREPTUL PROCESUAL CIVIL ROMN „SUPLU” ŞI „SIMPLU” NTRE CONCEPT ȘI REALITATE

Valentin-Stelian BĂDESCU

 *

UNELE CONSIDERAŢII PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL NULITĂŢII RELATIVE A ACTULUI JURIDIC CIVIL

Sergiu BOCA

 *

ROLUL INSTANŢEI DE JUDECATĂ N CADRUL PROCEDURII DE EXECUTARE A DOCUMENTELOR EXECUTORII CU CARACTER CIVIL

Mihail BUȘULEAC

 *

RECUNOAȘTEREA ŞI NCUVIINȚAREA EXECUTĂRII HOTĂRRILOR JUDECĂTOREȘTI STRĂINE

Vladislav CLIMA, Eleonora BALDAN-MELNIC

 *

ANALIZA PRACTICII JUDICIARE A CAZURILOR DE VIOLENŢĂ N FAMILIE DIN PERSPECTIVE LEGISLAŢIEI POROCESUAL CIVILE A REPUBLICII MOLDOVA

Tatiana CRUGLIȚCHI

 *

CONSIDERAȚII PRIVIND SCHIMBAREA MODULUI ȘI ORDINII DE EXECUTARE

Roman TALMACI, Oxana NOVICOV

 *

PRINCIPIUL BUNEI-CREDINŢE N RAPORTURILE JURIDICE DE MUNCĂ

Daniela POJAR

 *

UNELE ASPECTE PRIVIND PRACTICA APLICĂRII ART. 163 COD DE EXECUTARE AL REPUBLICII MOLDOVA

Gheorghe STRATULAT

 *

INTERDICȚIA DE A PĂRĂSI TARA IN PROCEDURA DE EXECUTARE SILITA A REPUBLICII MOLDOVA

Dumitru VISTERNICEAN

 *

ANALIZA UNOR ASPECTE DE PROCEDURĂ CIVILĂ LEGATE DE DIVORŢ

Oana Voica GUGA (NAGY)

 *

CONSIDERAȚII N LEGĂTURĂ CU COMPETENȚA INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI N MATERIE DE ADOPȚIE

Ioana Raluca SUCUTURDEAN (TONCEAN LUIERAN)

 *

CONSIDERAȚII TEORETICE ȘI PRACTICE N LEGĂTURĂ CU CONTESTAȚIA MPOTRIVA PROCESULUI VERBAL DE LICITAȚIE IMOBILIARĂ, INTABULAREA ȘI EFECTELE ACTULUI DE ADJUDECARE POTRIVIT CODULUI DE PROCEDURĂ CIVILĂ MODIFICAT PRIN LEGEA NR. 138/2014

Nicolae-Horia ȚIȚ

 *

DISPONIBILITATEA PĂRŢILOR N PROCEDURA EXECUTĂRII SILITE

Vasile BOZEŞAN

 *

CALITATEA DE DEBITOR N CADRUL EXECUTĂRII SILITE A UNEI HOTĂRRI JUDECĂTOREȘTI PRIN CARE COMISIA LOCALĂ DE FOND FUNCIAR A FOST OBLIGATĂ LA DESPĂGUBIRI SAU CHELTUIELI DE JUDECATĂ

Mihaela Florentina COJAN

 *

LIMITELE CONTROLULUI PROFESIONAL ASUPRA ACTIVITĂȚII EXECUTORILOR JUDECĂTOREȘTI

Ioan GRBULEȚ

 *

CUANTUMUL CAUTIUNII - MOTIV DE IMPIEDICARE A LIBERULUI ACCES LA JUSTITIE?

Denisa CIOBANU, Claudia CIUCIUC

 *

EXECUTAREA HOTĂRRILOR ARBITRALE

Gabriela PĂDURARIU

 *

EXECUTAREA SILITĂ N MATERIE FISCALĂ VERSUS EXECUTAREA SILITĂ N PROCEDURA CIVILĂ. ROLUL EXECUTORULUI FISCAL N RELAŢIA CU CONTRIBUABILUL

Arina DRAGODAN

 *

CTEVA REFLECȚII ASUPRA NOII REGLEMENTĂRI PRIVITOARE LA INSOLVENȚA PERSOANELOR FIZICE

Ovidiu-Sorin NOUR

 

 

 

Livezeni, nr. 69, 540566 - Tirgu Mures | contact@ccdsu.ro | +40265 219034
© 2010 - 2015 C.C.D.S.U. Toate drepturile sunt rezervate.